Pædagogiske værdier i Dalhaven

Vi har i Dalhaven valgt at arbejde ud fra et sæt pædagogiske værdier, som vi vægter højt i dagligdagen.

Tid og nærvær

Mål: 

 • At barnet får plads og rum til, at mærke sig selv - at fordybe sig
 • At barnet får plads og rum til, at lære at lære - alene og sammen med andre
 • At barnet oplever livsglæde, bliver anerkendt, for hvad det er, og får ærlig ros

Selvbestemmelse og medbestemmelse 

Mål: 

 • At barnet lærer selvstændig stillingtagen
 • At styrke barnets selvværd via troværdig anerkendelse

Respekt 

Mål:

 • At barnet lære at forstå andres intentioner, handlinger og kommunikation
 • At barnet lære at tolerere andre via anerkendelse af forskellighed
 • At barnet lære at kunne tage hensyn til andre mennesker og deres ting

Empati

Mål:

 • At at barnet lærer at kunne drage omsorg for sig selv og andre
 • At at barnet lærer at kunneaflæse situationer
 • At at barnet lærer at kunne aflæse sine medmennesker, via genkendelse af egne følelser, og forstå andres

Ansvar

Mål:

 • At kunne se årsagssammenhænge
 • At kunne se konsekvens af egen handlinger
 • At tilegne sig ansvarsfølelse, ved at tildeles ansvar