Pædagogiske værdier i Balle Naturbørnehus

Naturen er omdrejningspunktet for alle aktiviteter, mål og værdier i Balle Naturbørnehave

 • De 4 elementer (jord - ild - luft -vand) indgår alle i detdaglige arbejde med børnene
 • Vi er udendørs året rundt det meste af dagen og i al slags vejr

Naturen danner rammerne for de værdier, vi finder vigtige for børns udvikling:

 • Børnene udvikler selvværd, fordi naturen byder på mange "jeg-kan-oplevelser" for alle alderstrin og alles kompentencer
 • Børnene udvikler gode venskaber, fordi naturen byder på afstressende rammer og gode muligheder for fælles udfordringer, hvor der skal samarbejdes barn og barn imellem
 • Børnene udvikler alle sanserne, fordi naturen byder på mange stimuli (duft-smag-syn-føle-høre sanser)
 • Børnene udvikler fysisk og psykisk robusthed, fordi naturen byder på stor mangfoldighed af udfordringer, frisk luft og plads til konfliktløsninger
 • Børnene og de voksne oplever en fælles livsglæde i og ved naturen, hvor man kan forundres, hvor tingene vokser frem og tingene forgår (livscyklus)
 • Børnene får motion og udviklet såvel fin- som grovmotorik, fordi naturen er den bedste "sportsplads" og kroppen skal bruges til stadighed 

Værdier for personalet:

Personalet i børnehaven er forpligtet til POSITIVT og KONSTRUKTIVT samarbejde med hinanden, med børnene og med jer forældre. I dette samarbejder tror vi på:

 • At teamwork skaber glæde, vilje og udvikling
 • At man HVER DAG møder på arbejde med godt humør, smil og forventninger
 • At man udviser åbenhed, imødekommenhed og anerkendelse overfor sig selv, sine kolleger, børnene og forældrene
 • At man har humor og kan grine MED hinanden
 • At man udviser LIVSGLÆDE! 

Vi har modet til at turde og til at udføre en praksis, hvor et konstruktivt forældresamarbejde er i højsædet.

Vores praksis SKAL tage udgangspunkt i omsorgsfulde og nærværende voksne.