Pædagogiske værdier i Balle Børnehus

Vi har i Børnehuset valgt at arbejde ud fra et sæt pædagogiske værdier, som vi vægter højt i dagligdagen. Sammen med læreplanerne, er det disse værdier vi gerne vil kendes på udadtil.

Værdiarbejdet er samlet under fire overskrifter:

  • Se barnet

Vi vil møde barnet hvor det er. Igennem iagttagelser og dialog, vil vi støtte og udfordre barnet til videre udvikling. Dette i tæt samarbejde med forældrene. 

  • Kreativitet

Vi vil give børnene mulighed for at udtrykke sig igennem forskellige udtryksformer. Både i fastlagte rammer og i det spontane. Herunder også den kreative udfoldelse i leg.

  • Omsorg

Vi har fokus på, at alle børn skal føle sig trygge. Vi er opmærksomme på, at omsorgsbegrebet er tilstede i alle relationer, altid med ansvaret hos den voksne.

  • Dialog

Vi ønsker en åben og ærlig dialog. Vi er opmærksomme på, at tonen i huset har stor betydning. Vi ligger stor vægt på, at arbejde for et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde.