Værdigrundlag

I Daginstitutionen Skovgården arbejder vi ud fra de politiske udmeldte kvalitetsmål. Vi har i hvert børnehus udarbejdet planer for børnehusenes virke og pædagogiske læreplaner.

Daginstitutionen Skovgården vil kendes på:

  • At det er rare huse at komme til for børn, forældre og personale
  • At det er huse der prioriterer forældresamarbejdet højt, således at vi arbejder med tætte relationer til hjemmet
  • At det er huse, der giver børnene plads til at udvikle sig i samspil med andre og ud fra deres egne forudsætninger, og oplever, at være en del af et fællesskab
  • At børn oplever glæden ved at lære nye ting og mestrer at kunne f.eks.: gå i gang med at lege selv, selv at tage tøj af og på, gå på toilet selv, at føle sig værdifuld også i den større sammenhæng
  • At børnene bliver ansvarlige over for hinanden, og overfor tingene i deres hus inde og ude
  • At personalet giver børnene omsorg, er nærværende og er anerkendende i deres tilgang til dem
  • Det er vores ønske at give børnene så vidde rammer og dermed lysten til at følge egne ideer, dette dog under ansvar for og hensyntagen til andre og de enkelte regler, vi har for vores huse.