Politikker

Læs mere om vores politikker for alkohol, kost, snore og udeliv.

Politikker

Et stort alkoholforbrug kan have omfattende sociale, sundhedsmæssige og økonomiske omkostninger – for den enkelte, for børn, familier og for samfundet. Ca.20% af danskerne har et højrisikoforbrug af alkohol – og her findes ingen sociale gradienter; de bedre bemidlede drikker lige så meget som de mindrebemidlede. Vi ved at alkoholproblemer i familien har stor indflydelse på barnets trivsel og udvikling og efterlader spor langt op i voksenlivet.

Som daginstitution er vi forpligtet til at forholde os til alkoholproblematikker i familien og er opmærksomme på, at det påvirker barnets trivsel og udvikling. Samtidig er det forældrebestyrelsens holdning at der fortsat skal signaleres et normalt og sundt forhold til alkohol.

I Skovgården forholder vi os til alkohol på følgende måde:

 • Ved startsamtale bliver forældre spurgt ind til alkoholproblematik på lige fod med fysisk eller psykisk sygdom/sårbarhed, skilsmisse, tab af vigtige personer, handicap m.v. 
 • Ved mistanke om alkoholproblematikker i familien talesættes dette overfor en eller begge forældre og de informeres om hvor familien kan få hjælp. 
 • Til sommerfester og lignende arrangementer kan forældre medbringe alkoholiske drikke til eget forbrug. Der er ikke mulighed for at købe alkohol af hverken børnehuset eller forældreaktivitetsudvalget.

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes indsats for kost har Skovgården udarbejdet denne kostpolitik.

Hvorfor Kostpolitik i Skovgården?

Skovgården består af 3 enheder, der rummer både vuggestue- og børnehavebørn.

Dvs., at vi arbejder med en differentieret kostpolitik opdelt i det 0-3 årige barn og 3-6 årige barn. Via. vores viden om sundhedsfremmende arbejde har vi følgende holdning for hele børnegruppen:

Det er værdifuldt, at barnet får sund og ernæringsmæssig god kost. Dette har betydning for barnets vækst, helbred, udvikling, trivsel og almene velbefindende. Endvidere har kosten indflydelse på barnets forudsætning, for at kunne indgå i lege- og læresituationer og for at udfolde sig.

Om mad og vækst oplyser pjecen "Sunde børn leger bedst", at:

"Det er ikke lige meget, hvad vi serverer for vores børn. Først og fremmest skal barnet have så meget mad, at det får tilstrækkeligt energi."

Det vil sige, at en kobling af barnets fysiske og psykiske trivsel, som f.eks. Skovgårdens tilbud af aktiviteter og motoriske udfoldelser, såvel inde som ude, samt vores tilbud af madvarer, har betydning for barnets udvikling.

Skovgården har på kostområdet, valgt at købe økologiske fødevarer, i det omfang det er muligt. Vi mener, at de økologisk producerede fødevarer, i højere grad end de ikke-økologiskproducerede fødevarer, har betydning for miljøet, sundhed og sender en signalværdi som vi kan stå inde for. 

Sukkerpolitik:

I skovgården har vi fokus på den sunde mad og heri er der tænkt over hvordan vi imødekommer fejring af højtider og fødselsdage.
Vi begrænser forbruget af sukker i dagligdagen, derfor vil vi også bede om betænksomhed ved fødselsdage.
Vi har tradition for slik til fastelavn og jul, dette er dog i begrænset mængde. Vi ser gerne at børnene styrkes i at få et naturligt forhold til sukker.

Børnefødselsdage:

Når barnet afholder sin fødselsdag, er det op til familien selv hvad der serveres. For at sikre os, at børnene kan mestre børnehavelivet senere på dagen, vil vi spøge til traktementet, for at sikre os et helt måltid. Hvis slik er en del af fødselsdagstraktementet skal det være i et meget begrænset omfang og spises under selve fødselsdagen - vi vil ikke have slik eller lignende liggende i garderober i børnehaven.

Specielt for vuggestuebørn:

Vi ser gerne at der tænkes sundt da det indgår som en del af formiddagsmaden. Vi ligger vægt på, at der skal være noget sundt først, fx brød og frugt, derefter må børnene gerne få et lille stykke kage med glasur med evt. et enkelt lille stykke slik på.

Børnene har ikke behov for så meget, men lidt er ok.

Bordkultur 

Ved måltider i institutionen, vedkender vi os vores medansvar for at lære barnet almindelig dansk bordskik og spisekultur. Skik og kultur er således vigtige elementer i måltidets indhold.

Vores version af dansk bordskik og spisekultur er:

 • at spise sammen i et fællesskab
 • at have medansvar for, at måltidet foregår i en atmosfære med tryghed og ro
 • at man sidder ned, når man spiser
 • at der er forskel på leg og indtagelse af et måltid

Dette betyder også, at vi som medarbejdere er rollemodeller for børnene og således har ansvaret for, at alle børn oplever måltidet, i en positiv sfære. 

Arrangementer

I Skovgården finder vi det vigtigt, at der er forskel på hverdag og fest.
I forhold til kosten betyder dette, at i hverdagen er det den gode, sunde og nærende basismad, der er i fokus. Så kan vi bedre tillade os, at spise lidt af det mindre sunde (slik og andre søde sager) når vi fejrer hinanden eller holder fest.

Specielle hensyn omkring kost

Hvis et barn har lægedokumenteret fødevareallergi eller der af andre årsager skal tages individuelt hensyn til kosten, vil vi indgå i en dialog med barnets forældre.

Læs mere om Silkeborg Kommunes kostordning

Få mere inspiration om sund kost på "Alt om kost".

 

Retningslinier for snore og elastiksnore i jakker, huer og vanter:

Vi har besluttet, at vi ikke vil have:

 • Snore i huer
 • Snore i vanter
 • Snore i overtøj og regntøj
 • Halstørklæder

Såfremt vi ser overtøj, huer, vanter med snore m.m., vil vi lægge det væk og dermed give Jer muligheden for, enten selv at fjerne snoren eller sende andet med. Det betyder dermed også, at tøjet ikke må forefindes i garderoben.

Vær derfor opmærksomme på, at når I fremover køber tøj til vuggestue brug, så vælg det uden snorerne.
Forslag til alternativer: Halsedisse, elefanthuer (tykke vinterhuer eller tynde bomuldshuer).

Disse retningslinier virker måske drastiske, men er lavet ud fra forebyggelsestanken.

Udeliv er en naturlig del af børnenes liv i vores daginstitutioner. Børnehavebørnene er dagligt på legepladsen. De er på ture i nærmiljøet og i skoven. Fælles for udelivet i daginstitutionerne er, at vi tager udgangspunkt i den sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

Den overordnede udepolitik i Silkeborg Kommune