Pjece om Pædagogiske læreplaner

Alle dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan.

Den pædagogisk læreplan skal forholde sig til seks hovedtemaer:

  • barnets alsidige personlige udvikling
  • sociale kompetencer 
  • sprog
  • krop og bevægelse
  • naturen og naturfænomener
  • kulturelle udtryksformer og værdier

Vi skal udarbejde skriftlige pædagogiske læreplaner for børn i aldersgruppen 0 – 2 år og for børn i aldersgruppen fra 3 år til skolestart.

Pjece, Silkeborg Kommune - Pædagogiske læreplaner