Tiltag

I 2013 har Skovgården blandt Silkeborg Kommunes bevillingsmål valgt at have fokus på IT og Kommunikation som kvalitetsmål. Nedenstående skaber desuden sammenhæng med vores pædagogiske lærerplaner.

It - kommunikation ( se Skovgårdens kvalitetsmål)

Baggrund: Vi har indkøbt 3 I pad til brug i Balle børnehuses børnehave. Målet er at vi i de aktiviteter vi laver med børnene, vil tænke I paden ind som et muligt redskab.

Tegn på at det sker er

  • At Ipaden bruges som formidlingsredskab
  • At Ipaden bruges til informationssøgning
  • At Ipaden bruges i sprogstimulerings aktiviteter. 

Hvordan sikrer vi at alle bliver en del af det

  • At Balle børnehaves aktiviteter som udgangspunkt altid bliver planlagt så børn med særlige behov bliver inkluderet
  • At vi ser I paden som et muligt redskab til at give børn med særlige behov særlig status 

Tiltag der gør at vi bruger fx I Pad

  • Vi laver rammer for, hvordan I paden skal bruges
  • At brugen af Ipaden sker på baggrund af pædagogfaglige overvejelser 

Evaluering:

>Vi evaluerer en gang årligt i januar, og efter behov.