Natur og naturfænomener

Naturen giver rum for oplevelser og aktiviteter på alle årstider og i alt slags vejr.

 Naturen giver mulighed for mangeartede oplevelser, som skærper børnenes sanser og nysgerrighed. Ved at færdes i naturen og eksperimentere med naturfænomenerne får børnene en vigtig viden, samt erfaringer med, hvem de selv er i forhold til deres omverden.

 • At børnene får mulighed for at opleve naturen, som et rum med plads til leg og motoriske udfordringer. Et rum hvor de får skærpet deres sanser og nysgerrighed
 • At vi besøger de mange steder i nærområdet, hvor der er mulighed for at lege og lære i naturen. En variation i hvor turen går hen, giver mangeartede oplevelser
 • At vi oplever årstidens gang og udnytter de muligheder det giver. At vi f.eks. gør opmærksom på, hvad der sker med vores yndlingssteder efterhånden som årstiderne kommer og går
 • At vi giver rum til leg i naturen og vægter børnenes egen eksperimenteren højt. Når der leges med mudder på legepladsen, oplever børnene, at vådt og tørt jord giver forskellige muligheder
 • At vi på vores ture er opmærksomme på, at finde den ”svære” vej. Op og ned af skrænter, over træstammer osv.
 • At børnene gøres opmærksomme på de erfaringer de kan få i naturen. En viden om, at der kan gemme sig insekter under en sten, gør f.eks. at børnene selv giver sig til, at eksperimentere med at vende sten
 • At naturen bruges som et læringsrum. De voksne viderebringer viden om naturen
 • At vi lærer børnene respekt for naturen. Hvordan man opfører sig i skoven. At vi viser hensyn overfor dyr og planter. Vi deltager i det årlige ”projekt skrald”, hvor vi samler skrald i nærområdet.
 • At der skabes plads til at undre sig og til at børnene kan stille spørgsmål til det de finder i naturen. At børn og voksne sammen undrer sig over det vi finder i naturen, og sammen finder ud af, hvordan vi bliver klogere
 • At vi snakker med børnene om, hvor tingene kommer fra - fra jord til bord. Hvordan er processen, inden maden ender på vores bord? Vi viser børnene, at man kan smage på naturen, ved at samle bær, frugter og smager på bøgeblade m.m.
 • At vi gør opmærksom på og arbejder med de fire elementer ild, vand, jord og luft. Vi inddrager elementerne i pædagogisk styrede aktiviteter. Samt fortæller om elementerne i forbindelse med børnenes egne eksperimenter/oplevelser