Kulturelle udtryksformer og værdier

Kultur er udtryk for menneskers forståelse og tilgang til verden.

Det er gennem mødet med andre og det anderledes, at man definerer sit eget kulturelle ståsted. Børns møde med de kulturelle udtryksformer skal give energi til barnets egne eksperimenter, lege og udtryk.

 • At børnene skal have mulighed for aktivt at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til kulturelle udtryksformer
 • At vi maler, tegner, klipper, former m.m.
  Dette er ofte en del af børnehavens daglige morgenaktiviteter. Her er vi bevidste om, at der veksles mellem at børnene bliver introduceret for skabeloner og at skulle skabe selv. I løbet af dagen kan der ligeledes være mulighed for kreativ udfoldelse. Når vi leger indenfor, er der altid mulighed for, at tegne ved tegnebordet.
 • At vi spiller teater
  Oftest er fredagssamlingen med indhold af teaterlege, hvor børnene oplever, at kunne stå frem. De øver at gengive og spille forskellige følelser. Som tilskuer, ofte aktiv, oplever de teater som udtryksform. Historien i forestillingen kan være et kendt eventyr, en rolleleg fra hverdagen, en historie bygget sammen af børnenes fantasi eller andet
 • At vi hver dag før frokost holder stuesamling
  Denne kan indeholde højtlæsning, billedlæsning, børnenes fortællinger om egne oplevelser, fælleslege, sanglege, konkurrencer, sanselege m.m. Her er der mulighed for, at stå frem i et lidt mindre og tryggere forum. Via højtlæsning/billedlæsning er der mulighed for, at præsentere børnene for en anden verden end den kendte. Det være sig fremmede lande, eventyr, vrøvlehistorier m.m. Til samling har børnene mulighed for, at melde ind i forhold til hvad der undrer dem, eller vi voksne kan stille forståelsesspørgsmål. Børnene erfarer blandt andet i denne snak, at der er forskellige forståelser af samme tekst/billede eller oplevelser.
 • At vi tre gange årligt afholder emneuger
  Dette har været emner som: sørøveruge, papkasseuge, OLuge, eventyruge, med fremmede lande som tema m.m. I alle emneuger er der mulighed for, at fordybe sig for både børn og voksne
 • At de ældste børn hvert år afholder en forestilling som afslutning
  Her oplever alle kommende skolebørn, at kunne stå frem og udtrykke sig i en rolle/præstation. Rollens størrelse bliver bestemt i samarbejde mellem barn og voksen.
 • At vi hver fredag holder fælles-samling
  Rammen om vores fredagssamling, er den samme startsang og slutsang hver gang. Dette understøtter, at vi med fredagssamlingen har skabt vores egen tradition. Ved fredagssamlingen bliver børnene præsenteret for nye, såvel som gamle og traditionelle sange
 • At vi deltager i byens kulturelle udbud
  Eksempelvis besøg på museet, kulturspinderiet, kunstbussen, biblioteket, kirken, Asger Jorn museet, biografen, jazzarrangementer m.m. Dette giver børnene et bredt billede af, hvad vores kulturudbud består af. I disse sammenhænge får børnene endvidere erfaring i, at kunne ”begå sig”, de oplever, at vi forventer forskellig opførsel af dem forskellige steder ex. i kirken, på biblioteket, i bussen osv.
 • At vi følger årets traditioner.