Krop og bevægelse


Kroppen er det sanseinstrument barnet møder verden med og spiller derfor en stor rolle når barnet skal lære noget nyt. Sansesystemet/kroppen er udgangspunktet for barnets læring og forståelse af sig selv.

Børn udvikler deres færdigheder og vaner ved, aktivt at udforske kroppens muligheder og begrænsninger, - når de får mulighed for, at bevæge sig på varierende måder.

 • At barnet bliver udfordret og styrket gennem varierende lege og aktiviteter ude og inde. At det oplever glæden ved, at være i bevægelse
 • At vi laver sanglege og danser
 • At vi laver gymnastik og opstiller motorikbaner. Motorikbaner bliver ofte reguleret og gjort sværere efterhånden som børnene mestrer dem. Børnene gøres herved opmærksom på den udvikling, der sker med deres færdigheder
 • At vi spiller bold, sjipper, hinker m.m.
 • At vi giver mulighed for alsidige lege- og udfoldelsesmuligheder ude og inde
 • At vi tager på cykelture. Stierne i området gør, at vi kan komme langt omkring, uden at komme i nærheden af biler
 • At vi bruger skoven og naturen omkring os. Når vi bevæger os udenfor stierne oplever børnene, at kroppen kommer på prøve, for at komme gennem terrænet
 • At vi hvert forår og efterår afholder motionsløb. Sundt og sjovt, men giver også børnene en oplagt mulighed for tydeligt, at opleve at kroppen har begrænsninger
 • At vi bl.a. via de aldersopdelte grupper sørger for, at børnene bliver udfordret på aldersniveau
 • At barnet gøres opmærksom på sin krop og sine sanser
 • At vi laver afslapning, hvor børnene giver hinanden massage og bagefter slapper af til afslapningsmusik eller historiefortælling. Barnet bliver tydeligt gjort opmærksom på det at ”være i kroppen”
 • At vi udfordrer børnene til selvhjulpen hed. De øver sig i at få styr på kroppen og får en øget kropsbevidsthed. - Og glæden ved at mestre når det lykkedes
 • At vi bruger og øver os i at læse kroppen igennem leg og teater. Hvordan mærkes de forskellige følelser i kroppen?
 • At vi laver sanselege, hvor de enkelte sanser udfordres