Kommunikation

I 2012 har personalet haft et kursusforløb med fokus på anerkendende kommunikation og supervision

Målet er:

  • At vi bevarer en velfungerende kommunikation i Balle Børnehus
  • At vi vil bevare og prioritere den positive tilgang til arbejdet
  • At vi er bevidste om at vi er rollemodeller
  • at vi udvikler vores kompetencer gennem supervision

Vi kan se det sker når der i dagligdagen er:

  • At der er afsat tid i kalenderen til supervision
  • At der er sat rammer for refleksion og supervision medarbejderne imellem
  • At supervision foregår en gang i mdr. for alle.

Evaluering:


Vi evaluerer mindst en gang i året(jan)