Alsidig personlig udvikling

Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Den sker i det sociale fællesskab, hvor barnet får mulighed for, at opleve sig som et unikt menneske, der respekteres og anderkendes som den person det er.

Børn skal lære, at se og forstå samspillet og de konflikter der kan opstå med andre - både børn og voksne.

 • At se det enkelte barn og støtte/udfordre barnet.
 • At give børnene plads til, at undre sig, bruge fantasien og bevare eller få lysten til at lære
 • At gribe børns ideer. De voksne er opmærksomme på, at samarbejde med barnet. Det kan være mens legen udvikler sig eller evt. ved at arbejde videre med ideen i et andet forum, med den voksne som støtte senere
 • At formidle voksenverdenen, give børnene en forståelse for ansvarsfordeling, ”skal ”opgaver, medbestemmelse m.m.
 • At hver enkelt er en del af fællesskabet, både ved at betyde noget og ved at yde noget. Vi er fælles om, at få tingene til at fungere. En tillid til, at børnene kan klare de stillede opgaver. Opgaver som pædagogen vurderer individuelt
 • At støtte til selvhjulpen hed. Det være sig helt konkret med påklædning, men også eksempelvis i.f.t. konfliktløsning
 • At skabe rum for anderkendende relationer
 • At vi som voksne, har en positiv tilgang og sørger for en god stemning
 • At vi som voksne, er opmærksomme på vores rolle i relationen til barnet. Det er vigtigt, at det er den voksne der tager lederskabet og ansvaret i relationen
 • At vi har opmærksomhed på, at læring ofte sker i det sociale fællesskab. Og her skal barnet have en følelse af, at høre til og blive respekteret. Det er den voksnes opgave, at hjælpe barnet ind i fællesskabet
 • At støtte barnet i at finde venskaber. Vi skaber små ”behovsgrupper”. Vi sætter børn sammen i små grupper, for af den vej at hjælpe dem ind i det store fællesskab. Eller forsøger via mindre grupper, at skabe grobund for nye venskaber
 • At have aldersopdelte grupper giver bl.a. mulighed for nye venskaber. Det er vigtigt, at barnet tilbydes forskellige fællesskaber
 • At skabe fællesskabsfølelse. Det støttes bl.a. ved den daglige stuesamling, og om fredagen hvor hele børnehaven er samlet til sang m.m. Vi har valgt, at lave mange af vores aktiviteter sammen og ser i høj grad os selv, som ét hus med tre stuer og ikke omvendt
 • At lave afslapning og massage, hvor børnene rører ved hinanden og accepterer, at blive rørt – eller øver sig i det
 • At børnehaven er et sted hvor der er tid, plads og ro til leg
 • At hjælpe barnet med at sætte ord på følelser
 • At være opmærksomme på, at børnene tager vare om hinanden. De skal lære, at se en sag fra flere vinkler, at indtage andres perspektiver og at acceptere forskellige hensyn. I det daglige kan det ske i de små ting; vi opfordrer til at trøste, hvis nogen er kede af det, opfordrer de store til at hjælpe de små, når der er noget der er svært for dem
 • At sætte ord på konflikter. 

Det er de voksnes opgave, at hjælpe til og skabe rum for, at man lytter til hinanden. At børnene får sat ord på overfor hinanden. Vi ligger stor vægt på, at få sat ord på følelserne når nogen er uvenner. De fortæller hvordan de har det, eller hvordan de tror den anden føler. Vi lytter til hinanden og ligger stor vægt på, at få afsluttet konflikten inden vi forlader hinanden.