Udsatte Børn

Det følgende er en handleplan for børn, der permanent eller i perioder ikke trives og som har brug for en ekstra indsats for at deres udvikling får optimale betingelser.

Vores opfattelse af ”udsatte børn” er flg: 

 • børn, der ikke indgår i sociale relationer
 • børn, som bliver storesøster eller storebror
 • skilsmissebørn
 • børn, der bliver ramt af sygdom
 • børn, hvis forældre rammes af psykisk og/eller fysisk sygdom
 • børn, der mister en forælderbørn med fysisk handicap
 • børn af udenlandske forældre
 • socialbelastede børn
 • børn, der har mange timer i inst. hver dag
 • børn af forældre med misbrug 

Overfor disse børn vil vores opmærksomhed være skærpet. 

En dårlig udvikling kan vendes, og her er nogle arbejdsprocesser, som kan gavne børnene så de styrkes i fællesskabet: 

 • vi vil modarbejde udstødningsprocessen bl.a. ved at lave aktiviteter, hvor det udsatte barn kan ”noget”, som de andre børn så kan ”deltage” i
 • vi vil finde barnets ressourcer og bygge videre derfra
 • vi vil flytte fokus fra barnets mangler til at få fokus på barnets stærke sider
 • De andre børn skal også kunne se barnets stærke sider
 • en mulighed kan være at skrive historier om barnet, hvor barnet føler sig værdsat og anerkendt, bliver glad og oplever det sociale fællesskab
 • vi vil træne barnet i at forstå fællesskabet, og hvordan man deltager i dette.