Sprog

Børnene skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter.

 • Børnene skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter
 • Børnene skal udfordres til sproglig kreativitet
 • Børnene skal støttes i at kommunikere med pludren, mimik, kropssp og og talesprog
 • Børnene skal opleve glæden i kommunikation og støttes i at bruge sproget til at forstå og have kontakt med sin omverden
 • Børnene skal støttes i at udvikle deres ordforråd og begrebsverden

Børnene skal lære at kommunikere ved at:

 • vi voksne taler med børnene
 • vi voksne sætter ord på handlinger
 • rim, remser, sang, højtlæsning, fortælling
 • udvikle mundmotorik gennem rigtige kostvaner
 • tilkendegive forståelse, glæde og samhørighed ved det lille barns pludren
 • vi voksne skaber dialogen og giver børnene tid til at svare
 • nærværende voksne, der giver barnet lyst til at fortælle
 • ved konflikter skal børnene lære at henvende sig direkte til hinanden
 • lære børnene at lytte ved at gøre dem opmærksomme på, at det andre siger, har betydning 

Børnene skal lære at modtage og forstå beskeder for derefter at udføre dem. Børnene skal øves i at modtage en kollektiv besked.

Børnene skal have kendskab til rim, remser, farver, sanglege og forskellige spil.

Ved at planlægge aktiviteter i små grupper f.eks. gåture med 1-2 børn, kan vi være med til at skabe optimale betingelser for sproglig udvikling.