Sociale kompetencer

Børnene skal opleve tryghed og tillid i deres relationer

Balle V. sociale kompetencer
 • Børnene skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i vuggestuen
 • Børnene skal anerkendes og respekteres, og de skal opleve, at de hører til
 • Børnene skal inddrages og opmuntres til at deltage i fællesskabet
 • Endvidere skal de lære at samarbejde med andre.

Vi vil lære børnene at tage initiativ til sociale relationer

– altså deltage/være med i en allerede eksisterende gruppe:

 • ved sprogligt at hjælpe børnene med at spørge
 • ved som voksne at give børnene sætningen: ”Må jeg være med?”,  for derigennem at vise dem, hvordan de kan blive deltagere i en allerede eksisterende leg
 • vi vil lære børnene at sige fra overfor hinanden ved i konflikter verbalt at få dem til at sige ordene: ”Jeg vil ikke have det”

Vi vil lade børnene få en oplevelse af at være en del af et fællesskab, bl.a. når hele gruppen er samlet. Vi kan f.eks. tale om, hvilke børn og voksne der ikke er i vuggestue.

Børnene skal lære at alle mennesker er ligeværdige, de skal lære at vise hensyn og vente på hinanden, f.eks. når de vasker hænder, vil rutsche, vil gynge eller vil have et bestemt stykke legetøj.

Børnene skal lære at hjælpe hinanden med:

 • af- og påklædning
 • give de små sutter
 • sende maden rundt
 • give hinanden trøst
 • oprydning 

Vi vil også opfordre børnene til at samarbejde med de voksne ved at udføre praktiske opgaver i forhold til deres alder og udvikling.

Ved at planlægge aktiviteter i små grupper, kan vi være med til at skabe sociale relationer.