Barnets alsidige personlige udvikling

Tilbyde børnene mange forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale erfaringer.

 • Tilbyde børnene mange forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale erfaringer
 • Give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige, stærke og alsidige personer
 • Give plads til, at børn oplever sig som værdifulde deltagere i et fællesskab

For at børnene får optimale betingelser for udvikling, er det vigtigt, at der skabes tryghed og gives omsorg til det enkelte barn.

Det gør vi ved:

 • at have en fast dagsrytme
 • at sørge for, at der er kendte mennesker omkring børnene
 • at der tages individuelle hensyn til børnene
 • at forældre og børn mødes med respekt
 • at de voksne forstår at læse børnenes behov og signaler
 • at de voksne mener og gør de ting, de siger
 • at de voksne giver børnene fysisk kontakt 

I vuggestuen har legen højeste prioritet, da det er herigennem, at børnene tilegner sig langt de fleste færdigheder. Vi vil give børnene opgaver, som vi ved, de kan klare.

 • De voksne vil lære børnene at vente på hinanden
 • Den voksne sætter lege i gang, hvor alle børn kan deltage
 • De voksne vil styrke børnene i deres kammeratskaber bl.a. ved ikke at afbryde en god leg
 • De voksne er bevidste om, at de er rollemodeller for børnene
 • De voksne lærer børnene, at det er lovligt at sige fra overfor hinanden
 • De voksne vil anerkende og respektere børnene, for dem de er, og det de gør
 • De voksne lærer børnene en positiv omgangstone. 

Børnene skal udforske deres egen formåen ved bl.a. at:

 • spise selv
 • kravle op og ned, gå på stigen
 • renlighedstræning
 • rydde op efter sig selv
 • tage tøj af og på
 • klare udfordringer i naturen 

De voksne skal være opmærksomme på, at børnene får den tid, de skal bruge, til det de er i gang med. De voksne skal læse børnenes signaler, så vi ser, hvornår de er klar til nye udfordringer.

Børnene skal have anerkendelse, for det de gør. 

Børnene skal mødes af glade, positive, entusiastiske voksne.De voksne skal være opmærksomme på, at børnene har forskellige behov på forskellige tidspunkter. 

Børnene skal have mulighed for medbestemmelse og medansvar. Fx: siger det enkelte barn nej til et tilbud skal det respekteres, og ligeledes betyder et ja, at opgaven skal fuldføres.

Børnene skal styrkes i brugen af deres sanser ved at de får mange sanseoplevelser: vand, regn, koldt, varmt, dufte, berøring, smag, lyde, modellervoks osv.

De voksne vil lære børnene bordskik, fx at sende skåle med mad rundt.

De voksne vil synge og læse sammen med børnene.

De voksne vil gå en tur sammen med børnene. 

Børnene skal lære at vise hinanden omsorg ved bl.a. at:

 • sige godnat til hinanden, inden de skal sove
 • tage hinanden i hånden på gåture
 • holde hinanden i hånden, når de danser
 • hjælpe hinanden med at få tøj på eller af
 • prøve at forstå, hvorfor kammeraten græder, griner, slår, løber

Vi fødes med viljen til at ville lære – så skal der bare være nogen til at lære fra sig.