Inklusion

Alle børn kan havne i yderzoner af fællesskabet, både børn med store udfordringer og de børn, som i perioder kan være på yderkanten af fællesskaberne. Det har betydning, at vi gennem forskellige metoder kan sikre, at vi hurtigt opfanger disse børn og skaber rum for udvikling i gode relationelle og inkluderende børnemiljøer.

Vores opgave er:

  • At sørge for at alle børn oplever sig som en del af fællesskabet både i de små miljøer og i større sammenhæng.
  • At vores værdier afspejler et fællesskab, hvor alle mødes anerkendende og bliver set som den de er.
  • At alle børn har mulighed for at indgå og udvikle sig i relation med andre.
  • At vi i vores pædagogik tager udgangspunkt i de forskellige kontekster og læringsmiljøer der viser sig og at vi gør det muligt at skabe gode inkluderende miljøer.

Når vi arbejder med gode fællesskaber for børnene ser vi forældrene som en vigtig medspiller.

Et godt, åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og det pædagogiske personale skaber de bedste betingelser for børnene.

Læs mere om inklusion på Silkeborg kommune.

Inklusionspædagog

Helle Jørgensen er ansat i Skovgården som Inklusionspædagog. Hendes funktion er at være med til at sikre en tidlig indsats overfor børn/børnegrupper i udsatte positioner.

Fx via:

  • Iagttagelser, sparring og vejledning til det pædagogiske personale
  • Forløb med udvalgte børn/børnegrupper i hverdagen.
  • Deltagelse i hverdagen med fokus på guidning i børnefællesskaber.
  • Udarbejdning af handleplaner, indstillinger m.v. i samarbejde med det pædagogiske personale
  • Deltage i relevante forældresamtaler