Placering

Til november 2022 åbner Børnehuset Birksvej med opstart af nye personaler ud fra det kommende børnetal. De første uger vil blive brugt på indretning, planlægning af dagligdagen, strukturering og organisering, samt at den nye medarbejdergruppe kommer til at lære hinanden at kende. Der vil være løbende børneindtag, så medarbejdergruppen kan følge med ift. relationsdannelse og tryghed for de nye familier. Der vil ligeledes være løbende ansættelser.

Børnehuset er normeret til 102 børn. De bliver fordelt på tre børnehavegrupper med 24 børn på hver, samt to vuggestuegrupper med 15 børn på hver. Derudover vil der være plads til en legestue, som Dagplejen kommer til at benytte med vekslende legestuegrupper.

 

Foerste spadestik

Børnehuset Birksvej med musikprofil

Det er vores overbevisning, at musik øger menneskets livskvalitet, vitalitet og psykiske trivsel. Vi ønsker derfor at udvikle en musikpædagogisk praksis i det nye børnehus, Børnehuset Birksvej.

Musik kan forstærke følelser, lindre følelser, vække følelser.

Vi ønsker at skabe opmærksomhed og fokus på de kvaliteter, der er i musikken - både i daginstitutioner og i samfundet generelt.

Med en musikprofil vil vi som daginstitution give flere børn mulighed for at få kendskab til musik - og blive beriget af musik.

I Børnehuset Birksvej er det vores vision at tilbyde et pædagogisk miljø, som skaber forudsætninger for, at det lille barns åbne og naturlige tilgang til det musiske bevares.

Mission:

 • Musik er en integreret del af arbejdet med de styrkede pædagogiske læreplaner
 • Musik skaber glæde, styrker barnets selvfølelse og psykiske trivsel
 • Musik binder fællesskabet sammen og skaber indgange til fællesskabet for alle børn
 • Musik og bevægelse er med til at understøtte barnets kropsbevidsthed
 • Musik er med til at understøtte børns kommunikative kompetencer, verbalt og nonverbalt
 • Musik er med til at styrke barnets selvtillid og understøtter den personlige udvikling
 • Musikken kan bruges til at bygge bro og skabe sammenhæng mellem de forskellige verdener børnene færdes i

Det gør vi ved at:

 • Børnehuset Birksvej bliver Sangglad-certificeret, som betyder, at vi…
 • Sikre, at børnene møder en pædagogisk praksis, hvor musik er en integreret del af hverdagen, både i form af planlagte såvel som spontane musiske aktiviteter
 • Sørge for, at vores musik- og bevægelsesaktiviteter bygger på en legende tilgang, nysgerrighed og glæde
 • Vi aktivt arbejder med det at turde at stille sig frem, være i fokus og optræde foran andre
 • Det pædagogiske personale er rollemodeller og udviser sangglæde, sangmod og i det hele taget mod til at stille sig frem og eksperimentere med musik og bevægelse sammen med børn og kollegaer
 • Være med til at udbrede musikkens kvaliteter til det omgivne samfund. Fx i form af inddragelse og samarbejde med forældre, skole, plejehjem, fritidstilbud m.v.

Musik

 

Opskrivning til venteliste

Hvis I som forældre ønsker at få plads til jeres barn/børn i det nye børnehus, er der nu åbnet op for indskrivning: 

Ansøg om plads